Kraksa

 

Regulamin nieustającego konkursu

„World champion of Kraksa”

 

1. Kraksa - niezaplanowana utrata pozycji pionowej na rzecz pozycji poziomej, połączona z mało przyjemnym kontaktem z podłożem.

2. O tytuł mistrza ubiegać się może każdy członek koła będący uczestnikiem pieszych imprez turystycznych firmowanych przez SKKT.

3. Oceniana jest KRAKSA, przy której obecny był jeden z jurorów.

4. Jury powoływane jest z grona wychowawców na imprezach turystycznych, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje Przemysław „Wódz” Świtalski.

5. Na listę zasłużonych KRAKSOWICZÓW wpisywane są osoby, które zaliczyły KRAKSĘ ocenioną na minimum 15 punktów.

6.Każda kraksa oceniana jest w skali od 0 do 30 punktów, w sześciu kategoriach.

   Kategoria I - Długość lotu - liczona od momentu utraty stabilności w pionie do momentu odzyskania stabilności w poziomie:

 1. n0 punktów - w miejscu,
 2. n1 punkt za każdy metr lotu,
 3. nmaksymalnie 5 punktów, więc nie kalkuluje się lecieć dalej niż 5 metrów.

   Kategoria II – Akrobacje - czyli to co Kraksowicz wyczynia z własnym ciałem w czasie Kraksowania:

 1. n1 punkt - za pady,
 2. n2 punkty za każdą inną figurę zależną od inwencji twórcy,
 3. nmaksymalnie 5 punktów, więc nie tworzyć więcej niż kombinacja dwóch figur z padem.

   Kategoria III - Wielkość przyłożenia – czyli pozycja jaką zajmuje Kraksowicz w momencie odzyskania stabilności w poziomie:

 1. n0 punktów - pozycja na czworakach
 2. n1 punkt za każdy możliwy siad,
 3. n2 punkty za każdy możliwy siad podparty,
 4. n3 punkty za leżenie na boku,
 5. n4 punkty za leżenie na plecach,
 6. n5 punktów za leżenie na brzuchu.

   Kategoria IV - Uszkodzenia ciała - bez przesady bo denaci nie biorą udziału w zawodach:

 1. n1 punkt za otarcia i złamane paznokcie,
 2. n2 punkty za siniaki,
 3. n3 punkty za płynącą krew,
 4. n4 punkty za zwichnięcia i skręcenia poparte opuchlizną,
 5. n5 punktów za złamania.

   Kategoria V - Uszkodzenia inne - czego się nie robi dla podniesienia wartości punktowej Kraksy:

 1. n1 punkt za pobrudzenia i zmoczenia,
 2. n2 punkty za uszkodzenia odzieży,
 3. n3 punkty za uszkodzenia sprzętów technicznych,
 4. n4 punkty za WYKRAKSOWANIE innego uczestnika ruchu turystycznego,
 5. n5 punktów za kombinacje powyższych - ale bez przesady.

   Kategoria VI - Efekty foniczne - nie przesadzać na terenie stref ciszy i parków narodowych:

 1. n1 punkt za krzyk cichy nieartykułowany,
 2. n2 punkty za krzyk głośny nieartykułowany,
 3. n3 punkty za krzyk artykułowany,
 4. n4 punkty za krzyk artykułowany specjalnie zbrojony,
 5. n5 punktów za krzyk artykułowany specjalnie zbrojony skierowany pod adresem.

7.Kraksowicz który zdobędzie najwięcej punktów na imprezie turystycznej honorowany jest dyplomem,  a jego nazwisko może zostać wpisane na listę wszechczasów.

 

LISTA WSZECHCZASÓW

 

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Kuba Karwowski

22

Magda Skibińska

22

Marcin Marchlewski

22

Filip Liss

22

Ewelina Olejniczak

22

Wojtek Poćwiardowski

22

Przemysław Świtalski

21

Kornelia Radwan

21

Katarzyna Bujnicka

20

Robert Woźniak

20

Zbyszek Suchocki

19

Kuba Andrzejewski

18

Maciej Zalita       

18

Krzysztof Poteracki

18

Weronika Ciąrzyńska

17

Karolina Trojanowska

17

Magda Ochwat

16

Luiza Aleksandrowicz

16

Maciej Mordaka

16

Bartosz Sarul

16

Natalia Twardowska

15

Karolina Jezierska

15

Agnieszka Kocaba

15

Dawid Kaźnica    

15